Min tvist med Netatonce Sweden AB, 556506-3491

Inledning

Välkommen till denna sida där jag försöker ge min syn på saken om tvisten, mitt missnöje och generella klagomål gentemot Netatonce Sweden AB, vilket i praktiken är en personlig tvist med dess VD.
Om någon anser att denna sida innehåller något som är konkret felaktigt, kontakta mig omedelbart så ändrar jag eller tar bort det.
Om NAO eller någon annan anser att denna sida innehåller något som innebär lagbrott finns nedan information för att vidta lämpliga juridiska åtgärder.


Min text om Netatonce säkerhetsbrister, och hur man åtgärdar dem kan läsas på http://www.nattsjo.se/fiber/admin.php Publicering av detta är bakgrunden till Netatonce agerande.


Mvh
Daniel Vindevåg

Adress

Min adress är:

Daniel Vindevaag
1400 Shafter Avenue
San Francisco, CA 94124

Tel: +1-415-638-7932
Epost: daniel snabel-a eller kanelbulle vindevag punkt com

Efter att [VD] läst detta är jag numera totalt blockerad från deras nät; du kan inte mail'a mig om du har en @netatonce.net (kund) eller en @netatonce.se (anställd), eftersom min mail-server är blockerad från deras nät.

Lokal domstol för San Francisco är United States District Court Northern District of California:

United States District Court
450 Golden Gate Avenue, Box 36060
San Francisco, CA 94102-3489
http://www.cand.uscourts.gov/contactingct

Hosting

Denna sida ligger på min personliga kabel-anslutning som levereras av Comcast. Det är en Raspberry Pi som finns i min bostad, det betyder att webbservern har rätt begränsad kapacitet. Comcast nås på följande adress:

Comcast Corporation
Comcast Center
1701 JFK Boulevard
Philadelphia, PA 19103

Lokal domstol är United States District Court Eastern District Pennsylvania.

Domänadress

Domänadressen vindevag.com är registrerad hos Godaddy.com. Jag hittar ingen kontakt-adress på deras hemsida, men det finns ett telefonnummer till supporten.

+1-480-505-8877

Sakfrågan

Jag är medlem av Södra Kinds Fiber ekonomisk förening, 769622-3895 (jag satt första året i interims-styrelsen för föreningen och har sedan dess låtit föreningen kostnadsfritt ha sin hemsida på min personliga server). Föreningen har byggt ett s.k. byanät, vilket innebär ett fibernät i glesbygd, de enskilda fastighetsägarna har gått in med cirka 20.000 kr per fastighet och förbundit sig att betala 300kr i månaden under fem år. Föreningen är dessutom till 50% finansierat med offentliga medel, dock villkorat till att de bygger ett 'öppet nät', dvs. alla operatörer har tillgång till det. Föreningen äger fibernätet men har upplåtit till Netatonce att sköta driften under fem år. Jag har från Föreningen fått mig tilldelat installations-material samt en router/fiber-konverter och klargjort att jag är ansvarig för allt innanför min tomtgräns, inte fastighetsgränsen.
Fastigheten ägs gemensamt av mig och mina två syskon, ingen bor i fastigheten utan vi alla tre bor i olika länder.

Avtal Södra Kind Fiber ekonomisk förening.
Avtal Netatonce

Ni som känner mig vet att jag är en utpräglad data-nörd och ser dator-säkerhet som oerhört viktigt, dessutom är jag rätt juridiskt intresserad och ser alltid till att läsa avtal och sätta mig in i vad jag har rätt att göra. Efter att ha tittat på routern som jag installerat i fastigheten (det gjordes av min kusin då jag inte varit i Sverige sedan i augusti), hittade jag ett otal säkerhetshål i denna, vilket jag skrev om på nätet.


Sweclockers Forum > Ljud, bild och kommunikation > Internet, uppkoppling och nätverk [Tråden raderat 2016-03-03]

Flashback Forum > Dator och IT > IT-säkerhet > IT-säkerhet: allmänt

Som synes finns i Flashback-tråden en länk till min server; någon på NAO går in på min server och med totalt 141 anslutningar fullkomligt dammsuger den efter kontaktuppgifter.


int-natpool10.netatonce.net - - [20/Jan/2014:11:55:17 +0100] "GET /share/0022072D
E39A.enc HTTP/1.1" 200 46830 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:23.0
) Gecko/20100101 Firefox/23.0"

Apache log (web-server).

Det tar drygt en halvtimma innan min anslutning stängs ner.


Jan 20 12:26:05 nattsjo-pi dhclient: DHCPREQUEST on eth0.3 to 217.10.96.87 port
67
Jan 20 12:26:05 nattsjo-pi dhclient: DHCPACK from 217.10.96.87
Jan 20 12:26:05 nattsjo-pi dhclient: bound to 85.195.11.145 -- renewal in 1370 s
econds.
Jan 20 12:48:55 nattsjo-pi dhclient: DHCPREQUEST on eth0.3 to 217.10.96.87 port
67
Jan 20 12:49:00 nattsjo-pi dhclient: DHCPREQUEST on eth0.3 to 217.10.96.87 port
67

Det är intressant att notera att Netatonce fortsätter att gå in på min server efter att de stängt ner min anslutning, jag tror att de trodde att min server låg på deras nät och önskade få bort min information från nätet illa kvickt. Netatonce vill med alla medel se till att inget negativt skrivs om dem på nätet.

Jag gör en felanmälan till NAO kundtjänst och får följande svar. Jag tycker svaret är något kryptiskt och ber dem klargöra vad det rör sig om, jag får inget svar och mailar då VD, han svarar inte men jag får följande svar från nätchefen.


Jag Känner mig inte helt nöjd med de svar jag får och skickar därför ytterligare två brev till VD. Jag har inte fått svar på något av dessa.

Brev 2 VD
Brev 3 VD

Min anslutning har sedan den 20:e januari varit nedstängt och VD har till föreningens ordförande klargjort att NAO inte kommer svara varken mig eller min bror på någon kommunikation överhuvud taget.

Normalt sett är den utrustning man har i hemmet ens personliga egendom, här blir jag nu avstängd p.g.a. att jag skrivit om sårbarheter i denna. Som skäl för att stänga av mig anser NAO att jag begått dataintrång i routern inne i min fastighet, som genom ett sekretessbelagt avtal med föreningen tillhör dem. Ingenstans i något avtal står det att routern tillhör NAO eller att man inte får ändra inställningar i den. Däremot finns det instruktioner på deras hemsida hur man ändrar inställningar. Dessutom var jag vid flera tillfällen i kontakt med NAO's telefon-support om problem med routern, och fick instruktioner om hur man loggar in och ställer in portforwarding'ar.

Bransch-praxis är att man äger utrustningen i sitt hem, antingen genom att direkt köpa den eller subventionerat mot en lång avtalstid. Jag fick utrustningen av föreningen mot att jag betalade 20.000 kr och förband mig att betala 300 kr per månad i fem år, ingenstans nämndes att den tillhörde någon annan.
Jag har fortfarande inte fått veta vad det är som jag har förändrat som jag inte har rätt att förändra eller överhuvud taget fått veta vad jag får göra med routern.

VD har till styrelsen redogjort att nätet är öppet och övriga operatörer kan erbjuda sina tjänster i nätet. Trots detta har NAO vägrat lämna ut de uppgifter som krävs för att jag eller min bror skall kunna teckna ett avtal via en annan operatör.

VD har till föreningen klargjort att varken jag, min bror eller syster kommer på något sätt bli insläppta i NAO's nät, varken genom avtal med dem eller med någon annan operatör.
Efter kontakt med en jurist vid Post och Telestyrelsen får jag beskedet att hon finner ärendet mycket intressant, men kan inte göra något förrän NAO konkret har vägrat en annan operatör tillträde till nätet. Min bror kommer därför omgående kontakta Bahnhof för att teckna ett abonnemang så att NAO får möjlighet att vägra detta och Länsstyrelsen eller PTS kan vidta åtgärder.

Jag kommer när vi fått en fungerande uppkoppling inkomma med en stämning vid Växjö Tingsrätt mot Netatonce Sweden AB rörande avtalsbrott. Jag kommer yrka på skadestånd för de merkostnader deras avtalsstridiga handlande har åsamkat mig, dvs. kostnad för förlängt ADSL-abonnemang och resekostnad för min bror från Stockholm till Svenljunga Kommun för att koppla in det. I enlighet med reglerna för FT-mål kommer jag även yrka på ersättning för en timmes juridisk rådgivning och resekostnader mellan San Francisco och Växjö Tingsrätt.


Daniel Vindevåg, daniel-at-vindevag-dot-com.
San Francisco, 2014-04-04Update 2014-04-12

Det verkar som VD har blivit rätt sur över att jag skrivit om honom och hans företag och därför har han sedan måndagen den 7:e april blockerat min server samt min lokala internet-anslutning här i San Francisco från deras DMZ-nät (217.10.96.32/27). Det betyder att jag inte kan titta på deras hemsida eller skicka mail till någon som har epost hos dem (eftersom jag kör egen mail-server).
Netatonce har en rätt dålig nätverkstopologi (*), både anställda och kunder använder samma mail-server, det här betyder att VD har gjort väldigt klart att varken någon anställd eller kund skall kunna kommunicera med mig. Det är värt att notera att föreningens hemsida ligger på min server och min server hanterar styrelsens epost, det betyder att ingen som har email hos NAO kan skicka email till styrelsen, och de i styrelsen som har en @netatonce.net-adress inte kan ta emot epost.
Jag har verifierat från flera olika datorer att det endast är dessa två ip-nr som är blockerade.

För att vara väldigt klar har jag inte gjort något intrångsförsök mot NAO från någon dator överhuvud taget.
Det normala förfarandet är att man blockerar servrar som skickar spam eller gör intrångsförsök, inte för att man är sur på en person. Spamhaus är den ledande organisationen för att upprätthålla listor över servrar som skickar spam, min server babylon.campus.ltu.se är inte noterad där för att skicka spam.

Högst spännande agerande från VD, jag är verkligen nyfiken på vad han vill åstadkomma med detta!

*) Kunder ligger på netatonce.net och anställda ligger på netatonce.se, båda MX-records går till samma server (smtp.netatonce.net), dessutom har de inga sekundära servrar för mail. NAO har tusentals kunder och bara en mail-server, jag som fixar mail till mig och mina syskon har en huvud-server och två för redundans där alla är geografiskt spridda (Luleå, Göteborg och Någonstans i Oregon, dvs Amazon EC2).

Update 2014-05-07

[VD] verkar ha tagit bort blockeringen av min server och min kabel-anslutning, så nu kan jag skicka epost till NAO's kunder och se deras hemsida. Min bror och jag har den senaste månaden varit tvungna att skicka våra email till styrelsen till vår faster så att hon kan skicka dem vidare till rätt mottagare, jag gissar att någon i styrelsen frågat [VD] vad han håller på med.

Update 2014-07-07

Efter flera månaders påstötningar gentemot styrelsens ordförande, om det orimliga i att jag hanterar föreningens hemsida och epost på min personliga server (och givetvis kostnadsfritt), när jag tydligen är en så stor säkerhetsrisk att jag inte kan ha internet-anslutning i en fastighet jag inte ens bor i, har jag äntligen fått bekräftelse att någon annan fixar internetanslutning, drift och underhåll för deras hemsida och email.

Den gamla hemsidan finns kvar, den ligger nu under min domän för referens, senaste inlägget från ordförande är från 2014-05-21. Noteras bör att sidan ligger uppe för historisk referns, jag har dock backup på databasen som den såg ut 2014-07-07 om den skulle utsättas för vandalisering.

http://sodrakindsfiber.nattsjo.se/

Brevväxling med ordförande:

-------- Forwarded Message --------
Subject: 	  Re: Domän hosting
Date: 		  Mon, 7 Jul 2014 16:45:56 +0200
From: 		  gunnarjo <gunnarjo@netatonce.net>
To: 		  daniel@vindevag.com, "Simon Vindevåg" <simon@artikel19.se>


Hej Daniel o Simon   Stefan K var ju inne och ändrade i hemsidan i går 
Söndag innebär det att frågan
är utagerad eller ligger den fortfarande i er serverresurs???
                                      
                      Gunnarjo-----Ursprungligt meddelande----- 
From: daniel@vindevag.com
Sent: Friday, July 04, 2014 1:11 AM
To: gunnarjo
Subject: Re: Domän hosting

On 2014-05-17 15:57, gunnarjo wrote:
> Hej Daniel har full förståelse för detta vi (Stefan ) är på gång med 
> detta se även bifogad mailväxling med
> Simon.   Tacksam om sidan ännu ett par veckor kan ligga ostörd i 
> samband med mina förberedelser
> till stämma där jag tex. under infopunkten skall dra lite om vår historia 
> och mycket ligger ju samlat på hemsidan.
>
>                          Gunnarjo
>
>
Hej!

Det är över en och en halv månad sedan du skickade detta. Jag är mycket
obekväm att ansvara för hemsidan under rådande klimat, jag slutar därför
med det måndag kväll. Bifogar hemsidans innehåll och konfiguration.

<[Länken censurerad]>

Mvh
Daniel 

Update 2015-08-11

Enligt nedanstående brev från [VD] utgör det dataintrång att klicka på länken:

http://voipprov.netatonce.net//0022072DE39A.enc

Så vad du än gör, klicka inte på länken! NAO har inte lösenordskyddad servern, men enligt [VD] är den inte allmänt tillgänglig (endast i den meningen att de inte publicerat länken), därför är det dataintrång att klicka på den!

[VD] var även snäll och gjorde en pdf av min hemsida och skickade med sin epost!

Observera att följande paragraf är borttagen från [VD]'s PDF:

För NAO kunder är det ett gigantiskt säkerhetshål att den enskilde kunden inte kan ändra sitt personliga lösenord och därmed har samtliga [kunder] login user / user, detta öppnar för DNS-kapning, något som har varnats för i över tio år.

Brev från [VD] nedan, han refererar till följande länk på min hemsida: http://www.nattsjo.se/fiber/admin.php

--------------------------- Ursprungligt brev ----------------------------
Ärende: VB: VB: Kontaktuppgifter Simon Vindevåg
Från:  [VD]
Datum:  To, 2015-06-18, 14:18
Till:  "Simon Vindevåg"
--------------------------------------------------------------------------

IMFO nedan+bifogat

Med vänliga hälsningar
[VD]
CEO

Net at Once AB
0470-592701
0705-240360
[censurerat]
www.netatonce.se
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: [NÄTCHEF]
Skickat: den 18 juni 2015 13:12
Till: [VD]
Ämne: Re: VB: Kontaktuppgifter Simon VindevågOn 06/18/2015 10:52 AM, [NÄTCHEF] wrote:
> Söndagen den 17 maj ca kl 01.40 försökte Daniel ta sig in i ett
> system som hanterar konfigurationsfiler, ett system som ingen kund har
> behörighet till. Delvis lyckades han ladda ner konfigurationsfiler.
> Som vi ser det, kan detta göra grund för polisanmälan för olaga intrång.
>
> De filer han fått tag i behövs för att kunna knäcka mediaboxen (Inteno
> FG500) som finns hos kunder i vissa byanät. Detta är alltså ett
> ytterligare ett försök att knäcka boxen.
>
> Daniel har tidigare skrivit på forum på Internet och det finns även en
> guide på hans hemsida (se bifogat) om hur han försöker knäcka FG500.
> På hans hemsida lämnas även information om vårt nät och våra system,
> vilket kan utgöra en säkerhetsrisk om någon skulle vilja attackera
> våra system.
>
> Daniel har aldrig kontaktat oss för att göra oss uppmärksamma på
> eventuella brister i mediaboxen. Istället har han publicerat sin
> information på Internet för att på så sätt göra oss störst skada.
>
> On 06/18/2015 10:08 AM, [VD] wrote:
>>
>> Med vänliga hälsningar
>> [VD]
>> CEO
>>
>> Net at Once AB
>> 0470-592701
>> 0705-240360
>> [VD]
>> www.netatonce.se
>>

Att Daniel inte har kontaktat Netatonce om deras säkerhetsproblem beror på, som jag tidigare skrivit, att [VD] till fiberföreningens ordförande sagt att [VD] eller Netatonce inte kommer besvara några email från mig eller mina syskon. Nämnda guide och denna sida är publicerade efter den informationen nått mig och efter Netatonce stängt av min anslutning.

Update 2015-08-31

Idag har min advokat skickat in en stämningsansökan till Borås tingsrätt. Jag hoppas vi kan komma till en förlikning, men sker inte så kommer jag publicera stämningsansökan och motpartens svar och bevisning. Motparten skall enligt tingsrätten svara senast måndag 14/9.
På min advokats inrådan har jag stämt fiberföreningen istället för Netatonce, detta är olyckligt men en konsekvens av att jag har ett avtal med föreningen och inte med NAO. De facto är tvisten med NAO och det ligger i föreningens uppdrag att den operatör de anlitar skall behandla föreningens medlemmar lika. Fiberföreningen bör inte acceptera att [VD] för en personlig vendetta mot en av dess medlemmar.

Update 2015-09-21

Borås Tingsrätt har gett motparten tills måndag den 28/9 att svara.

Update 2015-09-28

Borås tingsrätt har gett Södra Kinds Fiber ytterligare tid att svara, pga. föreningens höga arbetsbelastning. Svar skall inkomma senast 2015-10-12.

Svarsinlaga

Jag eftersträvar en förlikning och vill därför än så länge inte publicera min stämningsansökan.

Update 2015-10-15

Föreningen har svarat på stämningsansökan.

Min stämningsansökan
Föreningens svar

Föreningens tidigare svar på kopia på kommande stämningsansökan

Tidigare svar från föreningen

Update 2015-10-26

Jag har svarat Borås Tingsrätt.

Mitt svaromål rörande föreningens svaromål avseende min stämningsansökan

Update 2015-11-03

Borås Tingsrätt har kallat till förberedande förhandling den 25:e november 13:30.
Förhandlingen är offentlig och vem som helst som är intresserad får närvara, vilket jag uppmanar folk till. Jag har dessvärre inte möjlighet att närvara själv men jag har fått tillstånd av rätten att höras per telefon.

Update 2015-11-14

Föreningen har inkommit med följande, rätt förvirrande svarsinlaga. Nu har jag även hackat NAO's IP-telefoni! Ja, jag har skrivit på min hemsida att Netatonce har rätt kass säkerhet rörande kund-uppgifter och att det går att ringa på någon annans abbonnemang. Klart nej, jag har inte ringt på någon annans abbonnemang, jag har inte gjort intrång i Netatonce ip-telefonisystem, eller något annat av deras system över huvud taget.

Föreningens senaste aktbilaga

Update 2015-11-25

Mitt senaste svar på föreningens inlaga. Det är kul att få tala om för motparten vad open source och licensen GNU General Public Licence v2.0 är. Föreningen gjorde gällande att Netatonce ägde rättigheterna till mjukvaran i mediaboxen/routern vilket är en Linux-distributionen. Det visar verkligen hur väl insatta de är!

Update 2015-11-26

Under onsdagens rättegång inkom följande brev från nätchefen.

"Tonen i eposten från Daniel var att han krävde att få reda på saker och fick han inte det så hotade han med att ta reda på dom själv. Redan här fick vi uppfattningen att den här kunden kommer ställa till problem framöver."

Underskatta aldrig hotet, jag skall Googla det!

Update 2015-12-04

Tingsrätten har gjort följande protokoll från den inledande muntliga förhandlingen.

Update 2015-12-22

Det finns risk att jag får plocka ner denna sida från nätet. Jag har därför satt en sådan copyright att vem som helst fritt får kopiera och sprida innehållet; även med förändringar, tillägg eller borttag av innehåll.

Update 2015-12-22, addendum

Det här är NAO's förslag på förlikning, avtalet är inte ens i teorin möjlig att leva upp till. Kan inte NAO's hobbyjurister konsultera någon nyexad från gymnasiet som förklarar hur datanätverk fungerar? Kan man inte ens försöka skriva sitt firmanamn korrekt i ett avtal som skall vara juridiskt bindande?
Jag tror inte NAO är så här inkompetenta, jag tror de vill att jag skriver på ett avtal som de vet inte går att uppfylla och dessutom har ett ofullständigt firmanamn.

Förslag till förlikningsavtal

Update 2016-03-25

En förlikning med föreningen verkar vara totalt utesluten, trots att jag har gått med på ett totalt yppandeförbud om alla deras säkerhetsbrister under fem års tid. Då förlikningssamtal har pågått har jag inte uppdaterat här vad som skett, jag har även rensat från mina hemsidor, samt från de forum jag haft möjlighet till, det jag skrivit om föreningen's och Net at Once's säkerhetsbrister, enligt det förlikningsavtal som förelog.

Mina kommentarer skrivna efter 2015-12-04 har inte varit synliga eller publicerade tidigare, då de skulle vara ett hinder mot förlikningsprocessen, då den nu är över, publicerar jag dem.

Föreslaget förlikningsavtal med Net at Once Sweden AB.
Föreslaget förlikningsavtal, förkastad av motparten, med Södra Kinds Fiber ekonomisk förening.


Från: Sandra Kristensen [mailto:Sandra.Kristensen@garde.se]
Skickat: den 23 mars 2016 12:33
Till: Mikael Claes
Kopia: Malin Hilding; gunnarjo; Julia Lacandler
Ämne: Vindevåg ./. Södra Kinds fiber EF

Mikael,

Återkommer till dig enl. ök.

Jag har gått igen ditt reviderade förslag och får i anledning av det hänvisa 
till vad som tidigare anförts. Vidare får jag särskilt påpeka att en 
förutsättning för NAO att träffa avtal med Daniel Vindevåg är att det 
föreligger en förlikning mellan Daniel och Föreningen. 

Föreningen finner därför att det med hänsyn till Daniels inställning inte 
längre finns förutsättningar att nå en uppgörelse i målet.

Med vänlig hälsning

Sandra Kristensen

Advokat/Attorney at law

Gärde Wesslau

Kyrkängsgatan 8 (visiting address)

503 38 Borås, Sweden

Tel: +46-(0)33-21 15 30

Mob:+46-(0)733-90 16 00 

Gärde Wesslau tillämpar allmänna villkor för alla uppdrag. De allmänna uppdragsvillkoren finns tillgängliga på www.garde.se. All services rendered by Gärde Wesslau are subject to our General Terms and Conditions available atwww.garde.se.

Update 2016-05-04

Idag har min advokat skickat in svar till rätten.
Min inlaga.
Min uppdatering av rättens sammanställning.

Rätten har tidigare meddelat följande:

Hej,

Då parterna inte träffat förlikning så kommer jag inom kort att göra en 
slutlig sammanställning. Därefter är tanken att ni ska inkomma med slutliga 
bevisuppgifter. Tänkte redan nu boka in tid för huf, förslagsvis två dagar 
för att vara på den säkra sidan. Vet ni med er redan nu att fler dagar 
(eller färre) kan behöva tas i anspråk så meddela mig gärna det.

Då svaranden begärt att målet avgörs av tre domare finns följande tider i höst: 
v. 40 (ej torsdag), v. 41, v. 42 (ej tors), v. 45, v. 46 (ej tors) el v. 47.

Tack på förhand!

Update 2016-05-08

Jag har nu uppdaterat min sida http://www.nattsjo.se/fiber/admin.php om hur man återfår admin-lösenordet på Inteno, specifikt FG500 och med NetatOnce som operatör, den är nu komplett med ett online-formulär.
Jag har valt att inte göra denna information komplett tidigare, då en förlikning har legat i luften, då det nu inte längre är aktuellt ser jag ingen anledning att hålla inne med vad jag vet. Det är denna information som Netatoce och fiberföreningen till varje pris vill hålla hemlig och som är bakgrunden till att de stängt ner min anslutning.
Som synes behövs ingen anslutning till deras nät för att komma fram till detta, det har gått utmärkt med en anslutning från Comcast i San Francisco, dock en hel del arbete från min sida. Mina utersökningar har gjorts på en router jag köpt själv från Inteno. Jag har även begärt ut källkod och firmware (programvara) från Inteno som jag kört under en MIPS-emulator på min laptop. Min Inteno FG500 blev åskskadad innan jag kom till Sverige, så jag har aldrig kunnat undersöka den fysiskt eller haft anslutning från Netatonce när jag varit i Sverige.
Jag önskar Netatonce lycka till med att stänga av samtliga användare som följer min guide, de riskerar då att bli en rätt liten leverantör; men, jag tänker ju att de är konsekventa!

Update 2016-07-16

Nu i veckan har jag (via mitt ombud) svarat på föreningens senaste bevisinlaga, daterad 20:e juni med följande
Svarsinlaga.
Jag har även uppdaterat rättens sammanställning.
Som kompletterande bevis skickar jag in två artiklar från Dagens Nyheter, där reportern skriver om precis samma säkerhetsbrister på hem-utrustningen som NetatOnce har och jag skrivi om. I det fallet rörde det sig om Bredbandsbolaget och de fixade det illa kvick. Netatonce har kvar samma säkerhetsbrister som DN skriver om, trots att det är över två år sedan jag skrev om det. Det var tur för DN-journalisten att han inte var kund hos NAO och skrev om deras säkerhetsbrister.

Bilaga DN och scienceblogs.com

Djuplänkar till artiklarna i bilagan:

DN: Vanliga modem lätta att kapa
DN: 100 000 kan ännu ha osäkra modem
Scienceblogs.com: Ownit Deploys Wifi Routers With Security Hole Across Sweden
Inteno FG500 Installation Guide

Update 2016-09-03

Inte helt dagsfärskt!
Min bror intervenerar i målet.
Föreningen svarar.
Föreningen får uppskov att svara tills fredgen den 3:e september.

Update 2016-09-13

Mail från min advokat:

Daniel och Simon,

Här kommer en oväntad nyhet - tingsrätten ställer in huvudförhandlingen den 
18-19 oktober, se bilaga. Inte p g a av parterna eller omständigheter i målet, 
utan p g a resursbrist på tingsrätten! Det har jag aldrig varit med om under 
mina 24 år på domstol/advokatbyrå.

När tingsrätten har bestämt sig finns det inget att göra åt saken. 
Men jag ska skriva till domstolen och be att ny huvudförhandling sätts ut snarast.

Med vänlig hälsning

Mikael Claes

Så det ser ut som att det blir huvudförhandling i februari. Min advokats svar till rätten:

För vår del fungerar 6-9 februari 2017. Jag delar motpartens uppfattning 
att en dag plus en reservdag bör avsättas för huvudförhandlingen.

Med vänlig hälsning

Mikael Claes

Update 2016-10-26

Varit dålig på att uppdatera, men föreningen har svarat och jag kommer skicka in ett svar till rätten.
Föreningens inlaga daterad 2016-09-19.
Mitt svar till rätten, samt hårdlänkar till mina bilagor:

Styrelsemöte 2014-01-26, Södra kinds Fiber ekonomisk förening.
Svar från nätchef NAO, 2014-02-03. Tidigare länkat i texten.

Som kan noteras blir jag underättad av NAO att min avstängning är permanent, efter föreningen har haft styrelsemöte där det godkänt det hela.

Update 2016-12-10

Föreningen har svarat med en ny inlaga
Borås_TR_T_2368-15_Aktbil_76.pdf

Update 2016-12-28

Jag har skickat in följande svar till rätten, samt följande bilaga

Update 2017-01-04

Min advokat uppdaterar mig, intressant aggerande från Borås Tingsrätt!

Daniel,

Stefan Axelsson var en bra nyhet, här kommer en som är mindre bra – tingsrätten 
sätter inte ut målet till huvudförhandling i vecka 6. Både vi och motsidan 
informerade ju – på uppmaning av tingsrätten – den handläggande juristen att 
det var möjligt att ha huvudförhandling vecka 6. Eftersom jag inte har fått 
någon kallelse ringde jag igår tingsrätten och frågade hur det blir , och idag 
fick jag svar: det har skett ett missförstånd på tingsrätten, och det finns inga 
planer på att sätta ut huvudförhandling vecka 6. Förhandlingen blir senare.

Jag upplyste tingsrätten om att detta mål nu har blivit tämligen styvmoderligt 
behandlat, och att de bör ta hänsyn till det när de letar efter nya dagar för 
huvudförhandling. Jag sa att vi vill ha huvudförhandling så fort som möjligt.

Med vänlig hälsning
Mikael Claes, advokat, partner

Update 2017-01-24

Två beslut från rätten, ett som gick min väg, och ett som gick mig emot.

Borås_TR_beslut_Vindevåg.pdf
Borås_TR_beslut_nytt_yrkande_Vindevåg.pdf

Update 2017-08-17

Jag har varit dålig på att uppdatera vad som händer, det beror på att det inte händer något, Borås Tingsrätt har fullt upp med brottmål, därför har mitt mål blivit framflyttat tre gånger. Nu äntligen, två år efter min stämningsansökan, är rättegångsdatum fastslaget; och jag har skrivit på delgivningen för det!

Rättegången blir tor 31:e aug och fre 1:e sep vid Borås Tingsrätt.

Rätten har skickat ut följande 'tryck' som sammanfattar målet.

Dagordning för huvudförhandlingen.

Rättegångar i Sverige är öppna för alla, jag hoppas att så många som möjligt kommer och ser hur fiberföreningen och Netatonce gör bort sig!

Update 2017-09-29

Jag förlorade i tingsrätten.

Dom.

Update 2017-10-20

Jag har överklagat (klagåmål) till hovrätten för V:a Sverige.

Update 2017-11-28

Hovrätten beviljar inte prövningstillstånd.

Update 2017-12-21

Jag överklagar till Högsta domstolen, om Hovrättens beslut att avslå min ansökan om prövningstillstånd.

Update 2018-01-11

Så här såg NAO's offert ut till fiberföreningar 2014.

Update 2018-01-17

Högsta Domstolen har avslagit min överklagan om nej till prövningstillstånd i Hovrätten, jag har mao förlorat detta mål och tingsrättens dom från i höstas väger laga kraft idag.


Jag ansvarar inte för kommentarerna nedan. Om någon förolämpar mig kommer jag inte ta bort det. Om någon skriver något som kan klassas som olagligt enligt gällande lagstiftning; Underätta mig! Jag bor i California, liksom denna server, så det är delstatslag för California och federal lag för USA som jag tittar på.

Hela innehållet på denna sida, samt bilagor men exklusive Disqus-kommentarer, i en zip-fil. Enligt licensen nedan, CC, är det fritt att kopiera och sprida det.


(cc) Daniel Vindevåg, daniel-at-vindevag-dot-com, 2014-2017. Creative CommonsLicense
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.